Umbar Janji Pada Diri Sendiri


Orang yang berjanji sebenarnya mempertaruhkan kepercayaan orang lain kepadanya. 

Jangan suka mengumbar janji jika tidak ingin dihakimi.

Janji bukan untuk diumbar agar semua orang mendengar, tetapi diberikan dari hati untuk ditepati.

Yang paling baik adalah berjanjilah pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik walaupun janji itu tidak dikumandangkan tetapi janji itu harus tetap dipegang sebagai komitmen untuk hidup lebih baik.

Memang tidak gampang untuk memegang janji diri sendiri, karena tidak ada hukuman ataupun orang yg mengingatkan. Tetapi justru itu kita melatih diri sendiri agar disiplin dan hidup dalam komitmen.

Dan pada akhirnya, Anda akan merasakan janji pada diri sendiri itu tidak lagi sebagai beban tapi sebagai kebiasaan.

Umbar Janji Pada Diri Sendiri via @Kutipan_AndaTweet this!

No comments:

Post a Comment